Przedstawiamy opis akcji – Miasto po Mieście przygotowany jako część raportu końcowego dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Warszawa 28.06.18 r. – Konferencja inaugurująca akcję połączona z pierwszymi warsztatami

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustalił, iż Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się w Warszawie. Introduction to Higher Level Sp. z o.o. najęła na dzień 28.06.18 r. salę koncertową wraz z infrastrukturą oraz realizatora dźwięku w Centrum Łowicka w Warszawie, przy ul. Łowickiej 21.

28 czerwca 2018 r. Minister Infrastruktury, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk ogłosił rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”.

„Wzrost liczby osób powyżej 60. roku życia w naszym społeczeństwie ma wpływ także na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ryzyko zaistnienia wypadku w tej grupie uczestników ruchu drogowego jest na zbyt wysokim poziomie” – powiedział minister Adamczyk podczas uroczystej inauguracji akcji w Warszawie.

Minister poinformował, że celem akcji adresowanej do seniorów – rowerzystów i pieszych – jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

„Projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu przeciwdziałanie niekorzystnym statystykom, związanym z udziałem seniorów w wypadkach drogowych” – powiedział Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego, insp. Zdzisław Sudoł potwierdził deklarację pomocy i współpracy Policji przy realizacji tej akcji.
Prelegentami w pierwszych zajęciach warsztatowych z seniorami byli:

  • asp. sztab. Robert Niedbałko;
  • Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego;
  • Marcin Borkowski, Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym;
  • Andrzej Markowski, psycholog transportu.

Dla uczestników spotkania, którzy przyjechali rowerem, działał serwis rowerowy, w którym można było bezpłatnie przeprowadzić przegląd techniczny jednośladu oraz doposażyć go w obowiązkowe wyposażenie.

Dodatkową atrakcją wydarzenia była możliwość zasięgnięcia bezpłatnej indywidualnej porady specjalisty z Polskiego Centrum Dietetycznego, które to w ramach „Projektu Zdrowie” współpracowało z Wykonawcą podczas realizacji niektórych akcji.

Kutno 31.07.18 r.

W Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, realizatorzy akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, w imieniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz partnera strategicznego – Policji, spotkali się z adresatami projektu.
„Jako Seniorzy, są Państwo w grupie osób szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto więc, by umieli Państwo je rozpoznać, mieli ich świadomość i potrafili skutecznie im przeciwdziałać” – apelował Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego.
Przywołując statystyki województwa łódzkiego, niemal co czwarty mieszkaniec województwa (24,6%) ma 60 lat i więcej i tak łódzkie jest najstarszym regionem w kraju. W 2017 r. w regionie odnotowano stosunkowo niski w skali kraju odsetek wypadków z udziałem pieszych i motocyklistów. Problemem na tle pozostałych województw jest znaczny odsetek wypadków z udziałem rowerzystów.
W spotkaniu w Kutnie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Odbyły się dwa panele tematyczne: policjanta i eksperta ruchu drogowego. W ramach dyskusji zgłoszone zostały uwagi oraz propozycje rozwiązań organizacji ruchu drogowego umożliwiające, zgodne z przepisami oraz bezpieczne, poruszanie się na rowerze. Pojazdy seniorów-rowerzystów poddane zostały przeglądowi technicznemu, dokonano podstawowych napraw i uzupełniono brakujące obowiązkowe wyposażenie. Kutnowska policja uruchomiła na miejscu punkt znakowania rowerów.
Kutnowska Telewizja Miejska zrealizowała specjalny program poświęcony spotkaniu w ramach akcji.

Bydgoszcz 01.08.18 r.

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-informacyjnej „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Frekwencja dopisała. Prawie połowa spośród przybyłych to byli cykliści. Sprawdzono stan techniczny pojazdów. Niestety cześć z nich wymagała doposażenia. Na koniec zajęć seniorzy otrzymali także kamizelki i opaski odblaskowe.
Organizatorzy wydarzenia omówili i zinterpretowali sytuacje, które mogą się zdarzyć na drodze. O bezpieczeństwie mówili też uczestnicy spotkania. Jedna z rowerzystek nawiązała do warunków atmosferycznych – wysokich temperatur. „Jak się jedzie na rowerze, to nie odczuwa się temperatury. Najtrudniejszy jest moment, jak się człowiek zatrzymuje i wtedy mam wrażenie, jakbym stanęła pod prysznicem. Ja przygotowuję się zabierając dużo płynów i robiąc częste postoje” – radziła seniorka.
Obok ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, warsztaty prowadzili tez policjanci. „Takie spotkania, mają pokazać seniorom, że rower jest świetnym środkiem transportu, jest ekologiczny i wskazany dla zachowania zdrowia. Wsiadając na niego, mając wiedzę o przepisach i zagrożeniach – nie ma się czego obawiać” – przekonywał asp. Szymon Porażyński z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
W wydarzeniu uczestniczył sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD Toruniu Marek Staszczyk, który skonkludował: „To dobry czas na taką akcję, właśnie teraz w okresie wakacyjnym na drogach spotykamy bardzo wielu rowerzystów”. 
Obok warsztatów z zakresu BRD, równie interesujące okazały się porady dietetyków z Polskiego Centrum Dietetycznego – Projekt Zdrowie.
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej KPCK (partner lokalny akcji), jeszcze w trakcie bydgoskiego spotkania, w mediach społecznościowych transmitowała jego przebieg, rozmowy z uczestnikami oraz organizatorami. Zainteresowanie spotkaniem i jego tematyką wyrazili także przedstawiciele lokalnych mediów – dziennikarze TVP3 Bydgoszcz, radia Plus Bydgoszcz oraz Polskiego Radia PiK.

Toruń 02.08.18 r.

Zgodnie z harmonogramem akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, 2 sierpnia w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe. Partnerami lokalnymi akcji byli „Kamienica Inicjatyw” oraz „Dom Harcerza”.
Do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu przy Rynku Staromiejskim nr 7 przybyli piesi i rowerzyści grupy wiekowej 60+. W warsztatach wzięło udział 39 osób, wśród nich 17 rowerzystów. Uczestnicy spotkania aktywnie uczestniczyli w panelach tematycznych, które poprowadził Mariusz Sztal, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sierż. sztab. Agnieszka Bubień, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Toruniu. Uczestnicy podkreślali, iż przyjęta formuła policyjnej prezentacji dotycząca analizy zagrożeń na konkretnych, lokalnych przykładach – była doskonałym i trafnym wyborem.
Wszyscy uczestnicy spotkania skorzystali z bezpłatnych badań i porad dietetyka w ramach Projektu Zdrowie – Polskiego Centrum Dietetycznego z Torunia.
Cykliści powierzyli swoje pojazdy, działającemu w ramach akcji serwisowi rowerowemu. Przeprowadzony został przegląd techniczny, rowery doposażono w niezbędne elementy oświetlenia i dzwonki. Seniorzy otrzymali opaski i kamizelki odblaskowe. Skorzystali także z przygotowanego poczęstunku oraz odebrali certyfikaty uczestnictwa.
Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD w Toruniu, Marek Staszczyk – poproszony o komentarz – powiedział: „Podejmowana tematyka jest niezwykle ważna i ma charakter uniwersalny. Zagrożenia w ruchu drogowym są różne – alkohol, przydrożne drzewa, brawurowo jeżdżący młodzi kierowcy. To statystyki niezwykle indywidualne i różne w poszczególnych regionach. Natomiast problematyka seniorów ma właśnie cechy problemów zdecydowanie uniwersalnych i powszechnych. Uczestnicy ruchu drogowego 60+ to grupa podwyższonego ryzyka, jako ofiar wypadków drogowych. Inicjatywie należy tylko przyklasnąć. Zaczęto od dobrej strony”.
Reportaż ze spotkania, w tym wywiady z uczestnikami i organizatorami z wydarzeń przeprowadziła TV Toruń.

Płock 03.08.18 r.

W ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” 3 sierpnia odbyło się spotkanie warsztatowe zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z siedzibą w Płocku przy pl. Dąbrowskiego nr 2. Szkoła ta jest także miejscem zajęć słuchaczy płockiego Uniwersytetu III Wieku. Przybyło 49 seniorów z grupy wiekowej 60+, w tym aż 35 rowerzystów. 
Zajęcia poprowadzili eksperci ruchu drogowego oraz płoccy policjanci. Prelegenci rozmawiali z uczestnikami, uświadamiając im zagrożenia na drodze oraz przedstawiając sposoby, jak ich unikać. Wiele mówiono także o problemach lokalnych. Obecny w spotkaniu Robert Zawadka, przedstawiciel Mazowieckiej Rady BRD zadeklarował pomoc w rozwiązaniu jednego ze szczególnie pilnych.
Każdy, kto przyjechał rowerem, mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego swojego pojazdu oraz doposażyć go w obowiązkowe elementy przewidziane prawem, a przecież znacząco wpływające na bezpieczeństwo cyklistów. Niestety w wielu sytuacjach niezbędna była też regulacja hamulców i przerzutek. W kilkunastu pojazdach zamontowano dzwonki, odblaski oraz światełka.
Cel akcji, czyli podniesienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – mógł być realizowany także dzięki zaangażowaniu i pomocy Pana Leszka Brzeskiego, Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Łomża 06.08.18 r.

W ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” odbyło się spotkanie z osobami 60+, zorganizowane w Łomży w Domu Pastora przy ul. Krzywe Koło 1. Organizatorzy akcji: Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja przy udziale partnera lokalnego – Urzędu Miasta w Łomży oraz Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” – zaprosili pieszych i rowerzystów w wieku 60+. 
Celem tej ogólnopolskiej akcji jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów, uczestników ruchu drogowego. Na miejsce przybyło 38 osób, w tym 9 rowerzystów. Spotkanie miało miejsce w przepięknych wnętrzach zabytkowego Domu Pastora, który wszedł do historii miasta, jako miejsce pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W wydarzeniu uczestniczył Cezary Kisiel sekretarz Podlaskiej Rady BRD.
Odbyły się dwa panele prowadzone przez ekspertów ruchu drogowego oraz łomżyńskich policjantów. Prelegenci zaprezentowali filmy dedykowane akcji. Seniorzy mówili o swoich lokalnych problemach dotyczących bezpieczeństwa. Eksperci radzili jak unikać zagrożeń na drodze.
Każdy z seniorów mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego roweru, drobnych napraw i regulacji np. układu hamulcowego. Pojazdy zostały doposażone w światła i dzwonki. Rozdano elementy odblaskowe. 
Szczególne podziękowania, za pomoc w organizacji warsztatów, należą się Pani Annie Sobocińskiej z Urzędu Miasta w Łomży.

Białystok 07.08.18 r.

W Białymstoku czynny udział w akcji wzięli partnerzy lokalni – Urząd Miejski w Białymstoku oraz miejskie Centrum Aktywności Społecznej. Na spotkanie zgłosiły się 63 osoby, w tym 31 rowerzystów z grupy wiekowej 60+. 
W ramach przewidzianych spotkań warsztatowych odbyły się panele tematyczne poświęcone bezpieczeństwu na drogach. Wiele mówiono o lokalnych problemach i ich rozwiązywaniu, szczególnie podczas rozmów z policjantami – asp. sztab. Anetą Łukowską z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i sierż. sztab. Michałem Leonowiczem z Komendy Miejskiej w Białymstoku. Policjanci apelowali o ostrożność i uwagę, mówili o bezpiecznych zachowaniach, ale też o szczególnie tragicznych konsekwencjach wypadków drogowych z udziałem pieszego, czy rowerzysty.
Panel tematyczny prowadzony przez Mariusza Sztala, eksperta BRD, poprzedziły wystąpienia Michała Freino, dyrektora WORD Białystok oraz Jerzego Poznańskiego, prezesa PZMot Białystok. Podsumowując wydarzenie dyrektor Freino skomentował „W Białymstoku w Centrum Aktywności Społecznej odbyły się warsztaty dla osób 60+ w ramach ogólnopolskiej akcji “Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Świetna inicjatywa Krajowej Rady BRD i Ministerstwa Infrastruktury, podczas której miałem okazję porozmawiać z seniorami na temat ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pokazać kilka spotów zrealizowanych wspólnie z Podlaską Policją i Jarkiem Kazberukiem oraz rozdać mnóstwo odblasków. Było ciekawie, fachowo i widać, że tę grupę warto edukować i się z nimi spotykać”.
Jak w każdej z takich akcji, seniorzy-rowerzyści korzystali z bezpłatnego przeglądu technicznego swoich pojazdów, drobnych napraw i regulacji i doposażenia rowerów w światła, odblaski i dzwonki. 
Spotkanie relacjonowała TVP3 Białystok oraz Polskie Radio Białystok.

Skarżysko – Kamienna 13.08.18 r.

W siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25, odbyły się warsztaty w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. 
W warsztatach w Skarżysku-Kamiennej udział wzięło 32 seniorów, w tym 8 rowerzystów. 
Z uczestnikami spotkał się Pan Michał Piechota, członek Świętokrzyskiej Rady BRD. Zajęcia warsztatowe prowadził mł. asp. Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wskazując na zagrożenia w ruchu drogowym, omawiał zasady bezpiecznych zachowań. Panel ekspercki zrealizował Mariusz Sztal. „Aż 42% poszkodowanych w zdarzeniach drogowych to osoby powyżej 60 roku życia. Takim statystykom sprzyja z jednej strony starzenie się społeczeństwa, a z drugiej systematyczny wzrost natężenia ruchu drogowego” – podsumował ekspert.
W trakcie rozmów kuluarowych, poproszono przedstawiciela policji o zademonstrowanie sygnałów, które daje kierujący ruchem drogowym.
Uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki, w tym kamizelki i inne elementy odblaskowe przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach. 
Dla seniorów-rowerzystów niewątpliwą atrakcją był bezpłatny przegląd techniczny ich jednośladów. Rowery zostały sprawdzone oraz stosownie doposażone, przede wszystkim w elementy odblaskowe i oświetlenie.
Przebieg wydarzenia rejestrowały ekipy TVP Kielce, Radia Kielce oraz Skarzysko24.pl, natomiast portal PROSKARZYSKO.pl (Paweł Wełpa) zamieścił na swojej stronie obszerną relację z wydarzenia.

Kielce 14.08.18 r.

W Domu Seniora w Kielcach przy ul. Tujowej 2 odbyły się kolejne warsztaty dedykowane kieleckim seniorom. Ich celem jest informacja i edukacja pieszych i rowerzystów grupy wiekowej 60+. 
W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby, w tym 6 rowerzystów. Była więc okazja do przypomnienia zasad ruchu drogowego, odbycia rozmów o zagrożeniach oraz o tym jak ich unikać. 
Mł. asp. Mariusz Bednarski zademonstrował i omówił znaczenie sygnałów dawanych przez policjantów na drodze. Seniorzy przyznali, że teraz zrozumieli sygnały dawane przez kierującego ruchem drogowym. Będą dzięki temu bezpieczniejsi na drogach. 
Także w Kielcach, niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się działalność bezpłatnego punktu obsługi technicznej rowerów. Pojazdy seniorów zostały przygotowane do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Doposażono je w elementy oświetlenia. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali kamizelki odblaskowe.
Szczególne słowa podziękowania, za współpracę w przygotowaniu spotkania, należą się Panu Marcinowi Lal, kierownikowi Domu Seniora.

Stalowa Wola 21.08.18 r.

Zajęcia w ramach akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” zrealizowane zostały w Stalowej Woli w „Twoim Miejscu Spotkań – Dmowskiego 11”. Jak zawsze, zaproszono pieszych i rowerzystów reprezentujących grupę wiekową 60+. Udział w spotkaniu wzięły 74 osoby, w tym aż 52 rowerzystów. 
Zajęcia prowadził ekspert ruchu drogowego Mariusz Sztal, który mówił o zagrożeniach na drodze czyhających na seniorów, o wypadkach z ich udziałem oraz o tym, jak świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. 
O lokalnych zagrożeniach seniorzy rozmawiali z przedstawicielem stalowowolskiej policji, st. sierż. Katarzyną Wieczorek. Z zainteresowaniem przyjęto również prezentację dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu Marka Ożgi, który obdarował uczestników opaskami i kamizelkami odblaskowymi.
Równocześnie działał bezpłatny serwis rowerowy. Dokonano przeglądu stanu technicznego 52 rowerów. Wykonano regulacje i drobne naprawy, pojazdy doposażono w dzwonki, elementy oświetlenia i odblaski.
Podkreślić należy znaczący udział w organizacji wydarzenia Pani Bogny Latawiec z tutejszego Miejskiego Domu Kultury. 
Relacje i rozmowy z uczestnikami spotkania nagrała Telewizja Stalowa Wola, natomiast portal Sztafeta.pl zamieścił relację z wydarzenia na swojej stronie.

Rzeszów 22.08.18 r.

Znakomitą większość uczestników spotkania, które odbyło się 22 sierpnia 2018 roku w Rzeszowie stanowili członkowie klubów seniora.
To właśnie oni dopytywali prelegentów o zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty poza obszarem zabudowanym, uzasadniając to częstymi wycieczkami za miasto. Żadne pytanie nie mogło pozostać więc bez odpowiedzi, zatem nasi prelegenci – komisarz Paweł Grześ i ekspert BRD Mariusz Sztal – objaśniali temat szczegółowo.
Aby te pozamiejskie podróże przebiegały bez przeszkód, p. Sylwia Zegar – Przedstawiciel Podkarpackiej Rady BRD przygotowała dla wszystkich uczestników różnokolorowe opaski odblaskowe.
Szczególne podziękowania za olbrzymią pomoc w realizacji dla kom. Pawła Grzesia i st. asp. Marcina Skoczylasa z WRD KWP w Rzeszowie.
Relację z wydarzeń przygotowała stacja radiowa Radio Via.

Zamość 23.08.18 r.

Zamojską akcję „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” zrealizowaliśmy w Fortecznym Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej, tuż obok znanej w Zamościu restauracji „Luneta”. Znaczne oddalenie budynku Fortu od głównych ulic Zamościa niepokoiło nas i zastanawiało – czy seniorzy dotrą?
Obawy były jednak zupełnie niepotrzebne. O frekwencję zadbał lokalny partner – Zarząd Dróg Gminnych w Zamościu, w osobie Dyrektora Pana Marcina Nowaka. Dzięki zaangażowaniu lokalnego partnera, powiadomiono mnóstwo seniorów. 
W akcji wzięły udział 42 osoby, spośród których, aż 29 przyjechało na rowerach. Większość uczestników stanowili słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I choć dla nich to jeszcze czas bez zajęć na uczelni – podkreślali, że o bezpieczeństwie na drodze warto rozmawiać zawsze, także podczas wakacji.
Tematy dotyczące lokalnych zagrożeń BRD poruszył asp. sztab. Marek Świrszcz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Komisarz Agnieszka Łoś, reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie mówiła o potrzebie używania elementów odblaskowych wśród pieszych i rowerzystów, natomiast sierż. sztab. Dariusz Podkowiak zaprezentował pokaz kierowania ruchem przez policjanta.
Relację z zamojskiej akcji zrealizował portal Roztocze.net

Lublin 24.08.18 r.

W ramach lubelskiej akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, która odbyła się 24 sierpnia 2018 roku, niespodzianką było zaproszenie skierowane przez Pana Krzysztofa Babisza – Sekretarza Wojewódzkiej Rady BRD i jednocześnie dyrektora ośrodka egzaminowania z Lublina do udziału w bezpłatnych warsztatach doskonalenia techniki jazdy dla lubelskich seniorów kierujących pojazdami.
Moduły dotyczące bezpieczeństwa seniorów na drodze przygotowali sierż. sztab. Iwona Cichocka i komisarz Agnieszka Łoś z Policji w Lublinie oraz Mariusz Sztal – ekspert ruchu drogowego.
Zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu Polskie Centrum Dietetyczne ze Świdnika i nie spodziewaliśmy się nawet, że konsultacje seniorów z dietetykiem Panią Magdaleną Ostaszewską, będzie cieszyły się takim zainteresowaniem. Blisko 70% obecnych seniorów uczestniczyło w ramach „Projektu Zdrowie” w kompleksowym badaniu tkanki tłuszczowej i wody w organizmie. Na podstawie tego badania, każdy z seniorów otrzymał indywidualne wskazówki dietetyczne.
Za pomoc w organizacji wydarzenia szczególnie dziękujemy Pani Dyrektor Annie Walczak i Pani Kierownik Ewie Danek z Centrum Usług Socjalnych w Lublinie.

Łódź 03.09.18 r.

Mamy kilka lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Spróbujecie nam pomóc? – pytali nas łódzcy seniorzy podczas akcji realizowanej w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej przy ul. Snycerskiej w Łodzi, 3 września 2018.
W spotkaniu z lokalnymi policjantami i ekspertami BRD w Łodzi, wzięło udział kilkudziesięciu seniorów. Część z nich przyjechała, aż z odległego Bełchatowa.
Rozmowy uczestników z policjantami i ekspertami BRD kontynuowane były w kuluarach podczas przerwy kawowej, jak również długo po zakończeniu części wykładowej. Łódzcy seniorzy zabiegali o pomoc w rozwiązaniu lokalnych problemów z infrastrukturą pieszo-rowerową, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo na drodze.
Zarówno sierż. sztab. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, jak i Mariusz Sztal – ekspert ruchu drogowego, zobowiązali się przekazać lokalne problemy seniorów z województwa łódzkiego – Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Wydarzenie relacjonowały lokalne media, a dodatkowym elementem spotkania z seniorami był pokaz sygnałów dawanych przez policjanta kierującego ruchem, zademonstrowany przez sierż. sztab. Marcina Blewonzkę.
Podziękowania za pomoc w organizację wydarzenia w Łodzi dla Pani Marii Kaczmarczyk z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
Materiał filmowy z wydarzenia przygotowała TVP Łódź

Ostrów Wielkopolski 04.09.18 r.

We wtorek 4 września gościliśmy w Ostrowie Wielkopolskim w dawnym domu nauczyciela, a obecnie w „nklubie – sztuka i edukacja”. Liczba uczestników przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki zaangażowaniu Pana Józefa Kozana z Miejskiej Rady Seniorów udało się zaprosić aż 101 uczestników. Ponad połowa z nich przyjechała do nas na rowerze, w związku z czym nasz serwisant miał pełne ręce roboty.
Prelekcję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie wygłosił podinsp. Witold Kolenda z Komendy Miejskiej Policji. Ze względu na duże zainteresowanie uczestników, ostrowscy policjanci zorganizowali dodatkowo pod namiotem Krajowej Rady BRD punkt znakowania rowerów.
Z przesłaniem zachowywania bezpieczeństwa na lokalnych drogach do uczestników wystąpiła Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beata Klimek. Po obejrzeniu filmów dedykowanych akcji, gratulowała nam pomysłów na uświadamianie seniorom zagrożeń występujących na drodze. Wszystkim obecnym dziękowała za przybycie, życząc długich i bezpiecznych lat w zdrowiu.
Obszerną relację z wydarzenia zamieścił portal Nasze Miasto Ostrów Wielkopolski.

Katowice 05.09.18 r.

Stadion Śląski – jeden z najnowocześniejszych obiektów lekkoatletycznych Europy był w środę 5 września gospodarzem akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Gościliśmy wielu śląskich seniorów, a kilkuosobowa grupa uczestników przyjechała specjalnie na spotkanie aż z Cieszyna, z tamtejszego Klubu Seniora.
Aktywnie do udziału w akcji przyłączyła się Śląska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w osobie Pana Wojciecha Saługi – Przewodniczącego WRBRD i Pana Romana Bańczyka – jej Sekretarza. Rozstawione zostały stanowiska konsultacyjne promujące śląskie działania dedykowane seniorom. Uczestnicy poznali ideę „srebrnego listka seniora” oraz „koperty życia”.
Dla seniorów aktywnych motoryzacyjnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach umożliwił korzystanie z symulatora zderzeń i poślizgu.
Końcową atrakcją spotkania z seniorami na Stadionie Śląskim, było zwiedzanie z przewodnikiem wyjątkowych miejsc tego obiektu. Najwytrwalsi z uczestników mieli możliwość wejścia na taras widokowy i podziwiając panoramę stadionu, zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Warto wspomnieć, że oficjalne zwiedzanie Stadionu Śląskiego było możliwe dopiero pod koniec września, więc nasi uczestnicy otrzymali od gospodarza wyjątkowy prezent.
Za tę atrakcję oraz za olbrzymi wkład w sukces całego wydarzenia, gorące podziękowania należą się Pani Agnieszce Solik ze Stadionu Śląskiego.

Opole 06.09.18 r.

„To miejsce skupiające opolskich seniorów ma zawsze dla nas mnóstwo niespodzianek” – mówili stali bywalcy Centrum Informacyjno – Edukacyjnego „Senior”. W czwartek 6 września zostaliśmy zaproszeni tam z akcją „Senior na drodze…” kierowaną do rowerzystów i pieszych. Na wydarzenie przybyło ponad 40 seniorów z czego aż 35 na rowerach.
Praktyczne rady policjanta, dotyczące właściwych zachowań na drodze dawał podinspektor Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Nasz ekspert Marusz Sztal zaprezentował filmy dotyczące prawidłowych i błędnych zachowań uczestników ruchu. Na ich podstawie zaprosił seniorów do dyskusji o bezpieczeństwie na drodze. Było mnóstwo pytań, a żadne nie zostało bez odpowiedzi. 
Sekretarz Opolskiej Rady BRD Pan Bartosz Wajman przygotował dla każdego z uczestników kamizelki odblaskowe, które na koniec zajęć wręczyliśmy seniorom wraz z certyfikatami uczestnictwa i materiałami edukacyjnymi.
Relacja z wydarzenia ukazała się na stronie CENTRUM SENIOR W OPOLU.

Nysa 07.09.18 r.

Dzięki uprzejmości Dziennego Domu Pobytu w Nysie mieliśmy przyjemność spotkać się z lokalnymi seniorami i porozmawiać o bezpieczeństwie na drodze. Podczas gdy ekspert ruchu drogowego omawiał zagrożenia czyhające na pieszych i rowerzystów 60+, nasz serwisant dokonał sprawdzenia stanu technicznego kilkudziesięciu rowerów.
Prelekcję o bezpieczeństwie na drodze wygłosiła sierż. sztab. Agnieszka Głowala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Trudne do omówienia kwestie zbiegły się z tragicznym wypadkiem z wcześniejszej nocy w Nysie, w którym zginęło pięć osób. Tym większy wymiar miało przesłanie o bezpieczne zachowania na drodze kierowane do uczestników spotkania.
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Bartosz Wajman przekazał dla seniorów kamizelki odblaskowe, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dodatkowo zaproszenie do kina na dowolnie wybrany seans.
Po zakończonej akcji „Senior na drodze…”, Dzienny Dom Pobytu zaprosił wszystkich uczestników na godzinną wycieczkę kajakową.

Kołobrzeg 12.09.18 r.

Spotkanie z kołobrzeskimi seniorami zorganizowaliśmy w Urzędzie Miejskim. Dzięki uprzejmości gospodarzy mieliśmy do dyspozycji salę konferencyjną, która pomieściła blisko 60 uczestników.
Byliśmy pozytywnie zaskoczeni, ponieważ mimo deszczowej pogody, blisko połowa uczestników przyjechała na rowerach. Pod naszym firmowym namiotem przeprowadziliśmy serwis jednośladów, które doposażyliśmy w wymagane światła, odblaski i dzwonki.
O zagrożeniach czyhających na drodze uczestnicy dyskutowali z Mariuszem Sztalem – ekspertem ruchu drogowego oraz Mateuszem Mićko – podkomisarzem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Nieodłącznym elementem naszej akcji stał się pokaz sygnałów dawanych przez policjanta kierującego ruchem. Jak prawidłowo je odczytywać wyjaśnił asp. Łukasz Pierzchalski – kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego kołobrzeskiej Policji.
Informacje medialne z akcji przygotowała Telewizja Kablowa Kołobrzeg.

Szczecin 13.09.18 r.

13 września spotkaliśmy się ze szczecińskimi seniorami w Domu Kultury „Słowianin”. Miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo, bowiem tutaj właśnie organizowane są „Inspirujące Wtorki w Centrum Seniora” dla mieszkańców Szczecina.
Mimo niesprzyjającej pogody, uczestnicy dopisali. Odwiedziło nas 40 seniorów. Działał także warsztat rowerowy.
Temat statystyk zdarzeń drogowych z udziałem szczecińskich seniorów poruszył mł. asp. Roland Borkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Przekazał też dla uczestników spotkania opaski odblaskowe i materiały edukacyjne.
Gościem specjalnym akcji „Senior na drodze…” był Filip Grega – znany szczeciński działacz na rzecz poprawy BRD i laureat prestiżowej nagrody stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego – „Osoba, która w szczególny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”. 
„Jestem stąd, znam lokalne zagrożenia BRD i chętnie o nich porozmawiam” – mówił do seniorów, rozpoczynając swoje wystąpienie. Gromkie brawa po zakończeniu prelekcji oraz pozytywne wpisy w ankietach ewaluacyjnych, świadczyły dobitnie, że udało nam się zrealizować zamierzony cel.

Poznań 14.09.18 r.

„W Poznaniu dbamy kompleksowo o bezpieczeństwo seniorów” – mówili przedstawiciele Urzędu Miasta, lokalni partnerzy akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Na dziedzińcu poznańskiego ratusza ustawiono trzy stanowiska dedykowane seniorom. Oprócz naszego namiotu, pod którym zlokalizowaliśmy serwis rowerowy, miejska Policja uruchomiła punkt znakowania rowerów, a Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zorganizował punkt informacyjny. Tam właśnie seniorzy mogli otrzymać informatory o zagrożeniach, czyli tzw. „laurki od wnuczka”, poznańskie przewodniki dla seniorów czy „Pudełka Życia”, z informacją dla służb medycznych o przyjmowanych przez seniora lekach.
Część wykładową rozpoczęliśmy od lokalnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Panie policjantki z Komendy Miejskiej Policji – asp. Aleksandra Sawczuk i sierż. Aleksandra Tomczyk wskazały uczestnikom charakterystyczne miejsca w Poznaniu, w których najczęściej występują zagrożenia z udziałem seniorów. Doradziły też, jak tych niebezpieczeństw skutecznie unikać.
Nasz ekspert BRD, Pan Mariusz Sztal zachęcał seniorów do dyskusji na temat prezentowanych na ekranie sytuacji drogowych. Przestrzegał przed dawaniem błędnych wzorców swoim wnuczkom, wskazując potencjalne tragiczne konsekwencje.
Przedstawiciel Wielkopolskiej Rady BRD – Pan Adam Woropaj oraz specjalista ds. BRD WORD Poznań – Pan Marek Szykor, podzielili się z uczestnikami informacjami na temat lokalnych działań realizowanych przez reprezentowane przez nich instytucje. Wręczyli również uczestnikom spotkania elementy odblaskowe i broszury bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Zielona Góra 15.09.18 r.

W sobotę 15 września gościliśmy z akcją w Zielonej Górze. Nasze wydarzenie zbiegło się z organizowanym w mieście korowodem z okazji zakończenia winobrania.
Część wykładową rozpoczęła mł. asp. Małgorzata Kwiatkowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmawiała z seniorami o lokalnych problemach BRD i sposobach ich rozwiązania. Na koniec swojego wystąpienia zademonstrowała sygnały dawane przez kierującego ruchem policjanta.
Sekretarz Lubuskiej Rady BRD, Pan Marek Pasek wspomniał o realizowanych przez Radę projektach poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Przekazał dla uczestników opaski odblaskowe, a my dodatkowo dołączyliśmy materiały edukacyjne.
Wielu z seniorów obecnych na sali, dało się przekonać do noszenia elementów odblaskowych. „Zacznę nosić odblaski – na starość. Dziękuję” – napisała w ankiecie końcowej jedna z uczestniczek.

Częstochowa 19.09.18 r.

W gościnnych progach Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Ferdynanda Focha, mieliśmy możliwość spotkać się z siedemdziesięcioma częstochowskimi seniorami. Aż trzydziestu z nich przyjechało na rowerach. Zanim rozpoczęliśmy część wykładową, rozmawialiśmy z seniorami na tematy lokalnych problemów BRD w foyer Urzędu.
Pani podkomisarz Marzena Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zaprezentowała uczestnikom filmy z częstochowskich zdarzeń drogowych. Wyjaśniała przyczyny powstawania niebezpiecznych zdarzeń i zachęcała do dawania dobrego przykładu. Na koniec swojego wystąpienia przypomniała „Pamiętajcie Państwo – każdy z Was ma realny wpływ na bezpieczeństwo drogowe”.
Panel bezpieczeństwa poprowadził ekspert ruchu drogowego Mariusz Sztal. Prezentował seniorom dedykowane akcji filmy i zachęcił do wspólnej dyskusji. Było mnóstwo pytań i żadne nie zostało bez odpowiedzi. Jeszcze pół godziny po części wykładowej, Pani policjantka i ekspert BRD rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie.
Serdeczne podziękowania dla Pań z Biura Obsługi Seniora w Częstochowie za pomoc w przeprowadzeniu wydarzenia.

Nowy Sącz 20.09.18 r. 

Centrum Sądeckiego Seniora to miejsce lubiane przez nowosądeckich mieszkańców. To tutaj nasi lokalni partnerzy przygotowali dla seniorów dwudniowy cykl imprez tematycznych. Wśród nich spektakl słowno-muzyczny „Z literaturą, poezją i pieśnią w 100-lecie Niepodległej Polski” w wykonaniu Seniorów z Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu oraz zwiedzanie małopolskiej stacji uzdatniania wody. Głównym czwartkowym wydarzeniem była jednak nasza akcja „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”.
Blisko 50-ciu seniorów powitał zastępca Prezydenta Miasta Pan Wojciech Piech. Pogratulował Krajowej Radzie BRD pomysłu działań skierowanych do seniorów i podziękował, że wydarzenie zostało zorganizowane w Nowym Sączu.
Prelekcję dotyczącą właściwych i niewłaściwych zachowań na drodze zaprezentował Wiesław Kądziołka, z-ca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Przygotował także dla uczestników spotkania słodki upominek i opaski odblaskowe.
Przykłady lokalnych zagrożeń drogowych omówił asp. sztab. Ryszard Ogórek z Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Na prośbę zgromadzonych, przedstawił sygnały dawane uczestnikom ruchu przez kierującego ruchem policjanta.
Grad pytań dotyczący nowosądeckiej infrastruktury rowerowej, spadł na Grzegorza Mirka, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Seniorzy pytali o datę zakończenia budowy miejskiej infrastruktury rowerowej oraz o przyszłość polskiego odcinka EuroVelo, czyli europejskiej sieci szlaków rowerowych. Korzystając z okazji, zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia. Dyrektor zapewnił, że lokalne problemy z infrastrukturą rowerową zostaną sprawnie rozwiązane.
Relacje z wydarzeń zamieszczone zostały na portalu Nowy Sącz i Senior Nowy Sącz.

Kraków 21.09.18 r.

W piątek 21 września przyjechaliśmy z akcją „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” do Krakowa. Partnerem lokalnym naszego wydarzenia było Radio Kraków. To właśnie w jego siedzibie zrealizowaliśmy część wykładową dla krakowskich seniorów.
O lokalnych niebezpieczeństwach na drodze przestrzegał zebranych asp. Mariusz Wilczek z Komendy Miejskiej Policji. Przedstawił statystyki wypadkowości z udziałem seniorów w województwie małopolskim i w samym Krakowie. Na koniec swojego wystąpienia zademonstrował sygnały nadawane przez policjanta kierującego ruchem drogowym.
Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego zachęcał zebranych do dyskusji na temat prezentowanych filmów, obrazujących niebezpieczne sytuacje drogowe. Klarownie wyjaśniał złożone sytuacje drogowe, zarówno pod kątem prawnym, jak i funkcjonalnym.
Marcin Borkowski – Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym przypominał seniorom o zmniejszonej możliwości postrzegania niebezpieczeństw postępującej wraz z wiekiem. Jako czynny członek zespołu ratownictwa medycznego dawał przykłady niepokojących sytuacji, jakie spotkał w swojej karierze. Przedstawiał skuteczne sposoby unikania niebezpieczeństw. Po części wykładowej konsultował z seniorami indywidualne przypadki i udzielając rad i wskazówek.
Dla seniorów z dysfunkcją słuchu pomoc zaoferowała Monika Folwarczny – tłumacz języka migowego, a jednocześnie działaczka na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego osób głuchych. Dzięki jej pomocy całość wydarzenia była na bieżąco tłumaczona na język migowy.
Na koniec części wykładowej podsumowanie wygłosił Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury. Podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa seniorów na drodze jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Infrastruktury.
Relacja z akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” była również obecna na antenie Radia Kraków.
Serdeczne podziękowania dla partnerów lokalnych akcji, w szczególności Panu Marcinowi Koczybie, redaktorowi Radia Kraków oraz Grzegorzowi Wysopalowi, przedstawicielowi Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
Wydarzenie organizowane było przy zaangażowaniu i współpracy Radia Kraków (audycje do odsłuchania tutaj) i (audycje do odsłuchania tutaj)

Żagań 26.09.18 r.

Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Żaganiu spotkaliśmy się z lokalnymi seniorami w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II. Jako że temperatura nie przekraczała 5 stopni, przybyłych gości powitaliśmy gorącą kawą i herbatą.
Nadkomisarz Artur Chorąży z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, wyjaśnił wszystkim dlaczego w województwie lubuskim to właśnie Żagań został miastem wybranym do przeprowadzenia naszej akcji. Zwrócił uwagę, iż to właśnie tutaj wystąpił wzrost liczby seniorów rowerzystów i pieszych, którzy stali się ofiarami wypadków komunikacyjnych. Nadkomisarz dawał uczestnikom cenne wskazówki dotyczące zachowań na drodze. Przypomniał, iż jako niechronieni uczestnicy ruchu w starciu z samochodem, będą zawsze na przegranej pozycji.
Panel eksperta ruchu drogowego poprowadził Mariusz Sztal. Zademonstrował filmy dedykowane akcji, wciągając uczestników do rozważań na tematy bezpieczeństwa drogowego seniorów.
Podczas części wykładowej działał nasz serwis rowerowy. Mimo niskich temperatur na zewnątrz, każdy z jednośladów został skontrolowany pod kątem bezpieczeństwa i doposażony w wymagane oświetlenie i odblaski.

Legnica 27.09.18 r.

Na zaproszenie Urzędu Miasta Legnicy, 27 września 2018 roku zawitaliśmy z naszą akcją na Dolny Śląsk. Na wstępie mieliśmy okazję porozmawiać w kameralnym gronie osób czynnie zaangażowanych w bezpieczeństwo drogowe miasta, o problemach z infrastrukturą rowerową. 
Nasz ekspert mówił między innymi o potrzebie ustandaryzowania dróg rowerowych, tak by stały się one bezpiecznym miejscem dla kierujących jednośladami. „Jesteśmy czynnymi rowerzystami, więc problemy z infrastrukturą rowerową są w naszym bezpośrednim zainteresowaniu” – odpowiadali przedstawiciele Urzędu Miasta.
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Pani Arkadii Bąk, Kierownikowi Klubu Senior+, na spotkanie z ekspertami ruchu drogowego przybyło kilkudziesięciu seniorów, zrzeszonych w tym klubie. Poruszaliśmy ważne sprawy związane z bezpieczeństwem drogowym, wskazywaliśmy potencjalne zagrożenia, dając przykłady skutecznych rozwiązań. Na koniec każdy z seniorów otrzymał certyfikat uczestnictwa, materiały edukacyjne oraz opaski odblaskowe.

Wrocław 28.09.18 r. 

W ostatni piątek września, 28 września 2018 r., mieliśmy przyjemność przeprowadzić naszą akcję dla wrocławskich pieszych i rowerzystów 60+. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Tratwa” skorzystaliśmy z siedziby Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” i zaprosiliśmy seniorów właśnie tutaj.
Z zaproszenia skorzystali nie tylko słuchacze lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora, ale również kilkunastoosobowa grupa osób 60+ niesłyszących i niedosłyszących. Z myślą o nich swoją pomoc zapewniła Fundacja „PL”, zajmująca się szkoleniem i edukacją osób z wadami słuchu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jej Prezes – Monika Folwarczny, przetłumaczyła na język migowy całe wydarzenie. „Cieszę się, że przy tak ważnej akcji pomyślano także o seniorach z wadami słuchu” – mówiła Pani Monika.
Obecny na sali Sekretarz Dolnośląskiej Rady BRD Mariusz Jagodziński, opowiedział uczestnikom o działaniach Rady podejmowanych dla rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Wskazał możliwości i procedury rozwiązywania zauważonych problemów infrastrukturalnych.
Asp. sztab. Tomasz Słuszniak z Komendy Wojewódzkiej Policji poprowadził panel dotyczący bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z wrocławskich dróg. Zaprezentował filmy obrazujące niebezpieczne sytuacje na drodze, w których kierujący celowo lekceważyli przepisy, przejeżdżając na czerwonym świetle. Przestrzegał uczestników spotkania przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię, mimo nadawanego zielonego sygnału dla pieszych. Przedstawił statystyki wypadkowości wśród niechronionych uczestników ruchu, a końcu swojego wystąpienia wytłumaczył zebranym znaczenie sygnałów dawanych przez policjanta kierującego ruchem.
Dyskusję na temat przepisów drogowych skierowanych do rowerzystów i pieszych moderował Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego. Chętnie odpowiadał na pytania uczestników, zachęcając ich jednocześnie do wyrażania własnych opinii.
Tradycyjnie, spotkanie zakończono wręczeniem każdemu z seniorów certyfikatu uczestnictwa w akcji, materiałów edukacyjnych i elementów odblaskowych.

Radom 01.10.18 r.

1 października, czyli w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych zrealizowaliśmy naszą akcję w Radomiu. Do sali konferencyjnej Urzędu Miasta zawitało kilkudziesięciu seniorów. 
Nasz ekspert ruchu drogowego prezentował filmy dedykowane akcji. Nie musiał zachęcać zebranych do żywej dyskusji o zagrożeniach na drodze. „Część z nas była uczestnikami przykrych wydarzeń na drodze. Chcielibyśmy ostrzec więc innych” – mówili.
Radomscy seniorzy podkreślali, że taka forma uświadamiania na temat zagrożeń jest właściwa i skutecznie trafia do odbiorców. Żywy przekaz, ukazanie realnych sytuacji, skupianie się na faktycznych problemach drogowych – to elementy, które najbardziej zapadły im w pamięć. 
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, podkomisarz Emilia Kosma i sierż. sztab. Marcin Sawicki wskazali niebezpieczne miejsca na mapie Radomia, szczególnie uczęszczane przez osoby starsze. Ostrzegali o potencjalnych zagrożeniach, dając przykłady prawidłowych i akceptowalnych zachowań. Na koniec zaprezentowali uczestnikom spotkania sygnały dawane przez policjanta kierującego ruchem. Podkreślili też, że znaki które daje policjant obowiązują również pieszych.
Relację z wydarzenia przeprowadziło Radio Plus Radom.

Warszawa 02.10.18 r.

We wtorek 2 października przyjechaliśmy z naszą akcją do stolicy. Dzięki gościnności Urzędu Dzielnicy Ursynów, mieliśmy możliwość zaprosić stołecznych seniorów do przestronnej sali konferencyjnej. Blisko 60 uczestników przyjechało do nas nie tylko z Ursynowa, ale również z innych dzielnic Warszawy. 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rafał Grodzicki i Robert Zawadka. W ramach działań dla bezpieczeństwa drogowego, przekazali uczestnikom spotkania zestawy elementów odblaskowych.
O statystykach wypadkowości na stołecznych drogach mówiła podkomisarz Katarzyna Mac. Zwracała przede wszystkim uwagę na jedne z najczęściej występujących zagrożeń powodowane przez seniorów, czyli nieostrożne wejście na jezdnię. Przestrzegała uczestników spotkania przed zaniechaniem ostrożności na drodze.
Do żywej dyskusji wciągnął seniorów ekspert ruchu drogowego Mariusz Sztal. Zaprezentował przygotowane specjalnie do akcji filmy, pokazujące prawidłowe i nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Zwrócił szczególną uwagę na najistotniejszy element w procesie edukacji, czyli dawanie właściwego przykładu dzieciom przez rodziców i dziadków. Omawiał tym samym konsekwencje, jakie może rodzić dawanie złego przykładu.
Panel dotyczący trybu życia seniorów poprowadził Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym. „Opowiem Państwu o prawdziwych zagrożeniach dla zdrowia i życia seniorów i pokażę, jak skutecznie im przeciwdziałać” – mówił Marcin Borkowski. Poruszał wiele aspektów, które zapadły w jego pamięć podczas blisko 30-letniej pracy w wyjazdowym zespole ratowniczym. Zwracał uwagę na temat kondycji seniorów, wpływu wieku na postrzeganie i ocenę sytuacji na drodze, podkreślał znaczenie prawidłowego odżywiania i nawadniania organizmu. Na koniec, wraz ze swoim zespołem zaprezentował zebranym zasady postępowania w przypadku osoby, u której wystąpił nagły atak padaczki. Tempo działania, precyzja i klarowny opis wykonywanych czynności zostały nagrodzone przez uczestników gromkimi brawami.

Gdynia 15.10.18 r.

W poniedziałek 15 października spotkaliśmy się z pieszymi i rowerzystami 60+ w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. To miejsce szczególne, organizujące spotkania seniorów ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Było nam bardzo miło, że nasi goście tak właśnie nas traktowali i merytorycznie przygotowali się do zajęć. „W tym miejscu zawsze czujemy się dowartościowani” – mówili.
Dla seniorów, którzy przyjechali na spotkanie rowerem mieliśmy jak zawsze przygotowany bezpłatny serwis rowerowy. Nasz technik przeprowadził przegląd wszystkich rowerów, a te w których brakowało obowiązkowego wyposażenia – doposażył w nie.
Kilkanaście minut o bezpieczeństwie na pomorskich drogach mówił Arkadiusz Mańkowski – Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zapewnił wsparcie reprezentowanej przez siebie instytucji dla próby rozwiązania gdyńskich problemów z infrastrukturą pieszo-rowerową.
Policja, jako partner akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” zaprezentowała się poszerzonym składem. Prelekcję dotyczącą zagrożeń występujących w ruchu drogowym wygłosiła podkomisarz Joanna Skrent z Komendy Wojewódzkiej Policji, natomiast policjanci z Komendy Miejskiej rozmawiali z uczestnikami spotkania na tematy lokalnych zagrożeń dla seniorów.
Największy poklask zyskały filmy przygotowane specjalnie na potrzeby tej akcji przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas dyskusji zainicjowanej przez naszego eksperta na temat każdego z nich, seniorzy angażowali się bardzo mocno. Zadawali mnóstwo pytań i bez skrępowania wyrażali swoje zdanie na omawiane tematy.
Na koniec zajęć otrzymaliśmy od gospodarzy płyty CD z dokonaniami muzycznymi podopiecznych Centrum Aktywności Seniora. My zrewanżowaliśmy się elementami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo, materiałami edukacyjnymi i certyfikatami udziału w akcji.

Gdańsk 16.10.18 r.

Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Gdańsku spotkaliśmy się z lokalnymi seniorami w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
Podkomisarz Joanna Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku opowiedziała zebranym o niebezpiecznych sytuacjach drogowych z życia zawodowego i prywatnego. Podkreślała, że zbyt często uczestnicy ruchu popełniają podstawowe błędy, doprowadzając do sytuacji skrajnie niebezpiecznych.
Wtórował jej w tym drugi panelista – Filip Grega, znany działacz na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i laureat prestiżowej nagrody stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dla osoby szczególnie przyczyniającej się do poprawy BRD w Polsce. Wskazywał, iż tak naprawdę prawdziwą przyczyną powstawania wypadków jest błąd człowieka, co znaczy, że błędne świadome czy nieświadome działania na drodze, w konsekwencji mogą doprowadzić do tragedii. Prosił, by seniorzy, jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, uważnie obserwowali zachowania kierujących pojazdami i dopiero po nabraniu 100% pewności, decydowali się przekraczać jezdnię.
W warsztacie rowerowym przejrzeliśmy kilkanaście rowerów, z czego w prawie każdym zdiagnozowaliśmy problem i szybko usunęliśmy usterkę. Doposażyliśmy rowery w elementy odblaskowe, światła i dzwonki.
Od Pana Arkadiusza Mańkowskiego z Pomorskiej Rady BRD otrzymaliśmy elementy odblaskowe, które po zajęciach przekazaliśmy seniorom. Od siebie dołożyliśmy także materiały edukacyjne i certyfikaty uczestnictwa w akcji.

Elbląg 17.10.18 r.

Elbląg był przedostatnim miastem na mapie akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Pana Pawła Gołębiewskiego, Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy „Lazarus”, udało nam się dodatkowo zaprosić na spotkanie kilkudziesięciu elbląskich seniorów.
Gromkimi brawami została nagrodzona prelekcja asp. sztab. Wiktora Kaczmarka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Mówił on nie tylko o zagrożeniach na drodze, ale również o tych niebezpieczeństwach, które czyhają na seniorów poza jezdnią i chodnikiem. Mnóstwo pytań ze strony odbiorców nie pozostało bez odpowiedzi. Na koniec swojego wystąpienia policjant zaprezentował sygnały dawane przez kierującego ruchem na skrzyżowaniu. Każdy z uczestników dowiedział się, że także jako pieszy musi stosować się do wskazań policjanta.
Pani Izabela Nowaczyk, Kierownik Działu Szkoleń i BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu przygotowała dla uczestników spotkania opaski odblaskowe. My dołączyliśmy ze swojej strony kamizelki odblaskowe i materiały edukacyjne. W rewanżu otrzymaliśmy herb Elbląga własnoręcznie wcześniej wykonany przez elbląskich seniorów.

Olsztyn 18.10.18 r.

W sali konferencyjnej Olsztyńskiego Ratusza gościliśmy liczne grono osób 60+. Byli tam zarówno przedstawiciele lokalnych klubów seniora, jak i osoby niezrzeszone. 
Blisko półtoragodzinną prelekcję, dotyczącą realnych zagrożeń na olsztyńskich drogach przygotował nadkomisarz Paweł Godlewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Przestrzegał zgromadzonych przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię i przekraczaniem jej w niewłaściwym miejscu. Przytaczał statystyki wypadków, w których brały udział osoby powyżej 60-ego roku życia.
Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie informował uczestników o podejmowanych działach dla poprawy BRD. Podkreślił, iż instytucja w której pracuje, jest jednocześnie Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gdzie głównym celem jest edukacja uczestników ruchu drogowego.
Mariusz Sztal, ekspert ruchu drogowego nawiązał do słów poprzedników, prezentując filmy dedykowane akcji. Pokazywał w nich możliwe konsekwencje niestosowania się do przepisów czy dawania złego przykładu dzieciom. Zachęcał zgromadzonych do czynnego udziału w zajęciach i wypowiadania własnych opinii.
Pani Sabina Maria Dąbrowska oraz prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski z prezydium Rady Olsztyńskich Seniorów, gratulowali nam pomysłu i zaangażowania w akcję. Dziękowali także uczestnikom spotkania, podkreślając, iż ważne jest, by olsztyńscy seniorzy byli świadomi zagrożeń i dzięki temu czuli się bezpiecznie na drodze.
Mariusz Sztern z sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przekazał seniorom elementy odblaskowe. My zaś dołożyliśmy materiały edukacyjne i certyfikaty uczestnictwa.
Relacje z wydarzenia zamieściły Radio Olsztyn i Kopernik.tv0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Napisz do nas!

Napisz do nas lub pozostaw telefon kontaktowy - odezwiemy się!

Wysyłanie

©2020 IntroHL

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?