GRUPA DOCELOWA

Event szkoleniowo-integracyjny „Higher Level of Training 2019” w formule „The Best for the Best” dedykowany jest grupie 48 osób

Kierownikom Ośrodków Szkolenia Kierowców z całej Polski i ich najlepszym instruktorom.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Organizatorem 3-dniowego wydarzenia jest spółka Introduction to Higher Level, zaś Partnerem strategicznym – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W ramach eventu szkoleniowo-integracyjnego zrealizowane zostaną warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów. WORD Warszawa, jako jednostka posiadająca akredytację Kuratorium Oświaty, przeprowadzi część warsztatową eventu szkoleniowego oraz wyda uczestnikom zaświadczenia uczestnictwa. Instruktorami nadzorującymi część praktyczną warsztatów, będą
egzaminatorzy WORD Warszawa. Formuła warsztatów nastawiona jest na nowoczesną metodykę nauczania.

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie wiedzy instruktora na temat przepisów ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania
 • Inspiracje do doskonalenia swojego warsztatu pracy
 • Świadome stosowanie różnorakich technik wpływających na zachowanie kursanta
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku swojego Ośrodka w kontaktach z klientami
 • Rozwinięcie kompetencji kluczowych instruktora (wiedza, umiejętności, postawy, komunikacja)
 • Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za jakość stosowanego nauczania
 • Udoskonalenie techniki i taktyki jazdy
 • Zintensyfikowanie potrzeby przynależności instruktora do zespołu

EFEKTY SZKOLENIA

Instruktor:

 • zrealizował pełen program warsztatów doskonalenia zawodowego 2019 i otrzymał wymagane zaświadczenie
 • potrafi właściwie interpretować i stosować przepisy dotyczące ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania
 • posiada umiejętność selekcji przepisów istotnych od mniej istotnych
 • umie budować swój wizerunek osobisty
 • zna sposoby samodzielnego doskonalenia swojego warsztatu pracy
 • ma świadomość, że jego działania mają bezpośrednie przełożenie na reputację Firmy, w której pracuje
 • wykorzystuje wyćwiczone techniki pozytywnego oddziaływania na zachowanie kursanta

FORMY I METODY PRACY

Formy: praca indywidualna, praca w zespołach dwuosobowych, praca w zespołach kilkuosobowych
Metody: wykład, dyskusja, pokaz, symulacja, burza mózgów, analiza przypadków, praktyczne warsztaty doskonalące

WYKŁADOWCY I TRENERZY

Wśród prelegentów, m.in.:

 • specjaliści technik komunikowania się
 • trenerzy doskonalenia zawodowego
 • coache i motywatorzy
 • psychologowie transportu
 • egzaminatorzy WORD Warszawa
 • instruktorzy doskonalenia techniki jazdy
 • ratownicy medyczni, w tym mistrz Europy – Marcin Borkowski

Marcin Borkowski
Marcin Borkowski – Mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym; ekspert medycyny ratunkowej i medycyny pola walki; instruktor zaawansowanych zabiegów ratujących życie (BLS, ITLS, AED); wykładowca i trener warsztatów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy; b. funkcjonariusz Biura Obsługi Rządu odpowiadający za bezpieczeństwo najważniejszych urzędników państwowych.
Bogusław Ciemiński
Bogusław Ciemiński – koordynator procesów egzaminacyjnych w WORD Warszawa, egzaminator wszystkich kategorii prawa jazdy, wieloletni instruktor nauki jazdy, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, pasjonat turystyki offroadowej.
Rafał Grodzicki
Rafał Grodzicki – kierownik Wydziału Szkoleń i BRD WORD Warszawa, egzaminator w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, instruktor nauki i techniki jazdy, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, współtwórca programów poprawy BRD dla uczestników ruchu drogowego.
Jarosław Jurczak
Jarosław Jurczak – egzaminator WORD Warszawa, b. właściciel ośrodka szkolenia kierowców, wieloletni instruktor nauki jazdy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, wykładowca na kursach dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
Adam Klejna
Adam Klejna – kierownik wydziału nadzoru nad egzaminami WORD Warszawa, egzaminator nadzorujący, b. członek komisji egzaminacyjnych kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, instruktor nauki jazdy z kilkunastoletnim doświadczeniem, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
Zbigniew Koźlicki
Zbigniew Koźlicki – egzaminator WORD Warszawa, instruktor nauki jazdy z kilkunastoletnim stażem w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, specjalista techniki kierowania pojazdami ciężarowymi i autobusami
Konrad Marciniak
Konrad Marciniak – kierownik Ośrodka Egzaminowania „Bemowo” WORD Warszawa, egzaminator nadzorujący, instruktor nauki jazdy z kilkunastoletnim doświadczeniem, instruktor techniki jazdy, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, czynny motocyklista.
Grzegorz Matuszewski
Grzegorz Matuszewski – wieloletni instruktor i egzaminator nauki jazdy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Wykładowca szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów. Ekspert w zakresie prawa drogowego, techniki kierowania i metodyki nauczania. Egzaminator nadzorujący i kierownik wydziału organizacji egzaminów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
Piotr Piasecki
Piotr Piasecki – ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Współtwórca i prezes POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”.
Tomasz Piętka
Tomasz Piętka – ekspert w zakresie prawa drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, współtwórca branżowych projektów rozporządzeń.
Mariusz Sztal
Mariusz Sztal – ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykładowca przedmiotów „Prawo o ruchu drogowym” i „Dydaktyka/Metodyka nauczania” na kursach dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy; instruktor nauki jazdy i defensive driving, egzaminator i b. kierownik wydziału Szkoleń i BRD w WORD Warszawa, autor artykułów i publikacji z zakresu przepisów ruchu drogowego, BRD oraz techniki kierowania pojazdem.
Zawadka Robert
Robert Zawadka – zastępca kierownika Wydziału Szkoleń i BRD WORD Warszawa, egzaminator w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, instruktor nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem, czynny ratownik medyczny i ekspert medycyny ratunkowej, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, pasjonat motocykli.
Łukasz Zboralski
Łukasz Zboralski – wieloletni dziennikarz i redaktor ogólnopolskich mediów („Rzeczpospolita”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Wyborcza”) specjalizujący się w sprawach społecznych, gospodarczych oraz transporcie i infrastrukturze. Dziennikarski ekspert tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny pierwszego i największego portalu informacyjnego poświęconego tematyce BRD. Uczestnik wielu debat i konferencji poświęconych BRD w Polsce. Laureat branżowej nagrody za portal brd24.pl „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

CO ZAWIERA OFERTA?

W ramach 3-dniowego eventu szkoleniowo-integracyjnego uczestnicy otrzymają:

 • 2 noclegi wraz ze śniadaniami w hotelu 3*
 • korzystanie z sal konferencyjnych (w tym pełen serwis kawowy)
 • zrealizowanie warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, nadzorowanych przez WORD Warszawa
 • możliwość wyboru rodzaju pojazdu, którym realizowana będzie praktyka (osobówka, motocykl, autobus, ciężarówka)
 • 2 obiady i 2 kolacje (w tym jedna uroczystą z lampką wina)
 • udział w występie stand-up
 • udział w wieczorze integracyjnym
 • materiał filmowo-zdjęciowy promujący udział w wydarzeniu

KOSZT UCZESTNICTWA

1150 zł netto (1414,50 zł brutto)

ZAPISY:

Introduction to Higher Level Sp. z o. o.
nr rachunku: 40 1050 1025 1000 0090 8023 4165
tytułem: „Event szkoleniowy 2019 – Imię i Nazwisko, nr telefonu”

PYTANIA:

tel. 697-47-14-15
e-mail: [email protected]

Napisz do nas!

Napisz do nas lub pozostaw telefon kontaktowy - odezwiemy się!

Wysyłanie

©2020 IntroHL

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?