W ramach realizacji działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecił nam przeprowadzenie czwartej ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej z cyklu „Senior na drodze”, aż w 94 powiatach Polski.

Akcja miała na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań, uświadomienie w szczególności kierowców, rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego, jak m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prawidłowo poruszać się po drodze; jak i kiedy stosować elementy odblaskowe po zmroku; jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierowca, pieszy i rowerzysta, uwzględniając jednocześnie zmiany biologiczne i mentalne postępujące wraz z wiekiem, mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Przeprowadzenie akcji miało również na celu budowanie poczucia współuczestniczenia w ruchu drogowym, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym, a także uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dotyczących uczestników ruchu powyżej 60 roku życia.

Cele akcji

Mimo przewidywanego spadku liczby ludności do 2050 roku o 4,5 mln osób, prognozowany jest systematyczny wzrost liczby osób powyżej 60 roku życia. W połowie stulecia populacja ta stanowić będzie powyżej 40% ludności. Tak więc społeczeństwo „starzeje się” i osób w wieku ponad 60 lat rokrocznie przybywa. Tym samym, statystyczna ilość wypadków z ich udziałem, jak również liczba ofiar w wieku 60+, może nadal utrzymywać wysoki poziom. Naturalne staje się zatem dbanie o bezpieczeństwo seniorów, poprzez chociażby realizację uświadamiających działań profilaktycznych.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uznał za niezbędne przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej dla seniorów. Wskazał przy tym cele główne, jakie powinny zostać zrealizowane:

 • pokazanie osobom 60+ zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze;
 • doprowadzenie do zmiany zachowań poprzez wskazanie seniorom prawidłowych wzorców, z którymi powinni się identyfikować;
 • utrwalenie postaw wśród pieszych po 60 roku życia o braku akceptacji dla nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego m.in.:
 • nieostrożnego wejścia na jezdnię przed jadącym pojazdem;
 • przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym;
 • wejściu na jezdnię przy czerwonym świetle;
 • utrwalenie postaw wśród rowerzystów po 60 roku życia o braku akceptacji dla nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego m.in.: nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu; nieprawidłowego skręcania; nieprawidłowego zmieniania pasa ruchu;
 • utrwalenie postaw wśród kierowców po 60 roku życia o braku akceptacji dla nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego m.in.: niedostosowania prędkości do warunków ruchu; nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu; nieprawidłowego wyprzedzania; nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom; niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami;
 • budowanie świadomości używania elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów;
 • stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyposażenia rowerów, w tym oświetlenia pozycyjnego przedniego i tylnego;
 • uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego po 60 roku życia, iż zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mają wpływ na percepcję, a możliwości psychomotoryczne z wiekiem ulegają pogorszeniu;
 • uświadamianie kierowcom po 60 roku życia, że mimo wieloletniego doświadczenia za kierownicą pojazdu, warto weryfikować swoje umiejętności, stale je rozwijać i doskonalić oraz kontrolować czy funkcjonowanie układu nerwowego nie zmieniło się, a szybkość czasu reakcji pozostała na właściwym poziomie;
 • uświadomienie seniorom, iż efekty uboczne przyjmowania leków mają wpływ na zdolność poruszania się w ruchu drogowym;
 • uświadomienie o konieczności respektowania przepisów ruchu drogowego oraz o odpowiedzialności spoczywającej na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego.

Co zrobiliśmy podczas akcji?

Zrealizowaliśmy w ramach przygotowań:

 • filmy wprowadzające do akcji – trailer
 • plakaty do każdego z miast, w których akcja się odbywała
 • banery reklamowo/informacyjne oraz roll-up-y
 • filmy wykorzystywane podczas prezentacji
 • nową odsłonę strony seniornadrodze.pl
 • prezentację multimedialną wykorzystywaną podczas wykładów
 • dwie audycje radiowe
 • zakupiliśmy wyposażenie rowerów oraz części rowerowe, które podczas akcji umożliwiały bezpłatną poprawę stanu technicznego stalowych rumaków
 • nawiązaliśmy kontakt z Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa Drogowego, Komendami Policji oraz lokalnymi mediami i organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami osób starszych
 • zajęliśmy się logistyką miejsc, w których spotkania się odbyły.
 • Podczas każdego z warsztatów umożliwiliśmy sprawdzenie predyspozycji zdrowotnych seniora do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jako pieszego, rowerzysty czy kierowcy przy wykorzystaniu tablic poziomu ostrości wzroku, tablic rozróżnienia barw oraz miernika czasu reakcji. Podczas większości spotkań seniorzy mieli również możliwość skorzystania z symulatora dachowania, symulatora zderzenia przy małej prędkości i zobaczenia jak działa poduszka powietrzna

Podczas każdego z warsztatów umożliwiliśmy sprawdzenie predyspozycji zdrowotnych seniora do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jako pieszego, rowerzysty czy kierowcy przy wykorzystaniu tablic poziomu ostrości wzroku, tablic rozróżnienia barw oraz miernika czasu reakcji. Podczas większości spotkań seniorzy mieli również możliwość skorzystania z symulatora dachowania, symulatora zderzenia przy małej prędkości i zobaczenia jak działa poduszka powietrzna.A po zakończeniu zanalizowaliśmy ankiety ewaluacyjne i przedstawiliśmy możliwości i cele kontynuowania akcji w przyszłości.

W kilku słowach

94 miast, dziesięć tysięcy kilometrów, 300 godzin wykładów, spotkań i dyskusji… tysiące kaw i herbat, około 100 hot-dogów…

A na poważnie spotkania zawsze inspirują, a rozmowy powalają inaczej spojrzeć na sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego…

Napisz do nas!

Napisz do nas lub pozostaw telefon kontaktowy - odezwiemy się!

Wysyłanie

©2020 IntroHL

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?